Baglioni Resort Alleluja @ru

Baglioni Resort Alleluja

Baglioni Резиденция Alleluja
Виа дел Порто
58040 Пунта Ала, Гроссето - Италия
(Via del Porto
58040 Punta Ala, Grosseto – Italy)
Тел.: +39 0564 922050
Факс: +39 0564 920734

Контактная информация для бронирования номеров

Тел.: +39 0564 760050
Факс:  +39 0564 744546
Отдел бронирования: reservations.allelujapuntaala@baglionihotels.com