Go to home page 此酒店 Menu Tools Menu
返回

餐厅

Fabrizio Innocenti

Fabrizio Innocenti

跟随厨师Fabrizio Innocenti的美味食谱,挑战您的味蕾:

  • 格拉加诺直通心粉
  • 菱形千层页面
  • 三拼烤奶油
  • 松糕
  • 轻蒸虾配芦笋尖及天妇罗
  • Facebook

Book your stay

1
2
0
1